کارگاه ماشین ابزار

کارگاه ماشین ابزار

سرپرست کارگاه: دکتر بهنام داداش زاده

دانشکده مهندسی فناوریهای نوین، سالن کتابخانه و آزمایشگاهها

 

این کارگاه امکانات اولیه و اساسی لازم برای کارهای ساخت پروژه های دانشجویی را فراهم می­کند و دارای یک دستگاه تراش با انواع ابزارها و مته ها و یک دستگاه سنگ زنی می­ باشد. استفاده از این کارگاه برای عموم دانشجویان دانشکده با هماهنگی استاد راهنما و سرپرست کارگاه بلامانع است.