آزمایشگاه اتوماسیون و کنترل

آزمایشگاه اتوماسیون و کنترل

سرپرست آزمایشگاه: دکتر بهنام داداش زاده

دانشکده مهندسی فناوریهای نوین، سالن کتابخانه و آزمایشگاهها

 

این آزمایشگاه امکانات آموزشی و پژوهشی را در زمینه اتوماسیون صنعتی، مدارهای پنوماتیکی و کنترل خطی و غیرخطی فراهم می­کند. استفاده از امکانات این آزمایشگاه برای عموم دانشجویان دانشکده با هماهنگی استاد راهنما و سرپرست آزمایشگاه بلامانع است. دستگاه های موجود در آزمایشگاه عبارتند از:

1. خط تولید مکاترونیک پنج ایستگاه کاری

دستور کار

2. کنترل کننده صنعتی PLC S7 314 زیمنس و تجهیزات کامل ابزار دقیق و پنوماتیک

دستور کار

3. مجموعه آموزشی پنوماتیک و الکتروپنوماتیک

دستور کار

4. مجموعه آموزشی کنترل صنعتی و کنترل خطی

دستور کار

5. آموزش کنترل سرووموتور

دستور کار

6. کنترل یونیورسال

دستور کار

جدول پارامترها

  1. مجموعه آموزشی سیستم کنترل هوشمند ساختمان