آزمایشگاه تحقیقاتی ربات های متحرک

 

 

دانشکده :مهندسی فناوریهای نوین

گروه : مهندسی مکاترونیک

آزمایشگاه تحقیقاتی ربات های متحرک

Mobile Robots Research Lab (MRRL)

مدیر آزمایشگاه:  بهنام داداش زاده

اطلاعات تماس آزمایشگاه: 33393874

دانشکده مهندسی فناوریهای نوین، سالن کتابخانه و آزمایشگاهها

 رسالت آزمایشگاه:

ربات های متحرک و پادار زمینه ای مهم از رشته مهندسی مکاترونیک می باشد که با دارا بودن کاربردهای نظامی و صنعتی پژوهش عملی در مورد آن هم از جهت آموزشی و هم از جهت پژوهشی حائز اهمیت است. وجود فضا و امکانات آزمایشگاهی مرتبط با این زمینه برای استفاده دانشجویان دانشکده مهندسی فناوریهای نوین ضروری به نظر می رسد که با تاسیس این آزمایشگاه بخشی از نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشکده برطرف خواهد شد. رسالتهای عمده این آزمایشگاه عبارتند از: ارائه امکانات آزمایشگاهی در زمینه رباتیک برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فعالیت های پژوهشی در زمینه طراحی و کنترل حرکت ربات های پادار، رباتهای متحرک، رباتهای کاوشگر، طراحی، تحلیل و ساخت ربات های متحرک و پادار با اهداف و کاربردهای گوناگون.

زمینه های فعالیت آزمایشگاه:

  • طرح ریزی و کنترل گام های دویدن و راه رفتن
  • طراحی، ساخت و کنترل رباتهای دوپا، چهارپا و شش پا
  • طراحی، ساخت و کنترل رباتهای متحرک کاوشگر
  • تحلیل حرکت مدلهای اسکلتی عضلانی

پروژه‌های انجام شده/ در حال انجام:

  • طراحی، ساخت و کنترل ربات دوپا با پای فنری

اعضای تیم: محمد اسماعیلی، عزت مسلمی

robot

 

  • طراحی، ساخت و کنترل ربات پرنده برای محیطهای دارای موانع

اعضای تیم: نیما ساعی، مجید امانی

IMG_2128

 

  • طراحی و ساخت ربات متحرک جهنده برای عبور از موانع

اعضای تیم: عزت مسلمی، محمد اسماعیلی

1513402402-pic3.jpg

 

  • طراحی و ساخت ربات کاوشگر خطوط انتقال برق

اعضای تیم: حسن صادق زاده

1513402420-pic4.jpg