آزمایشگاه فتونیک (نانوذرات و اسپکتروسکوپی)

آزمایشگاه فتونیک (نانوذرات و اسپکتروسکپی):
در این آزمایشگاه به تهیه و آنالیز انواع نانوذرات فلزی و نیمه های به صورت تک ذره و هسته – پوسته و ساخت سیستمهای مبتنی بر این مواد می پردازیم. تجهیزات مورد استفاده در این آزمایشگاه به شرح زیر میباشد.
 
شکل (1): پروب التراسونیک
 
شکل (2): میکسر/ میلر
 
شکل (3): اتولب (پتانسیواستا / گالوانواستا)

 
شکل (4): FTIR

 
شکل (5): اسکنر سه بعدی لیزری

 
شکل (6): سیستم فتولومینسانس

 
شکل (7): اسپکترومتر UV/Vis