معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

      
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
                                                                                                   
نام:                                            منیژه                                                                                                              
نام خانوادگی:                           ذاکری

رشته تحصیلی:                        مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی      

مرتبه علمی:                            استادیار

مدرک تحصیلی:                       
دکتری تخصصی

شماره تماس:                         
33393866-041


وب سایت: لینک

دانلود رزومه