زمینه های پژوهشی

   

 

  زمینه های پژوهشی

 برخی از زمینه ­های مهم پژوهشی این گروه آموزشی به شرح زیر می­باشد:

-       سیستمهای میکرو الکترو مکانیک

-       نانو مکانیک

-       روبات­های انسان نما

-       بکارگیری روشهای تصویربرداری در مدیریت سیتمهای مکانیک

-       اپتومکاترونیک

-       خودروهای هیبریدی

-       کاربرد الگوریتم هوشمند در کنترل سیستمهای مکانیک