زمینه های پژوهشی

   

 

 

زمینه های پژوهشی

الف- طراحی رباتها و سیستم‌های مکاترونیکی

ب- میکرو و نانو الکترومکانیک

ج- اتوماسیون و کنترل تولید

د- بیومکاترونیک

ه- ارتباطات جنبی انسان – ماشین - کامپیوتر