زمینه های پژوهشی

 زمینه های پژوهشی

 در گروه مهندسی نانوفتونیک موضوعات زیادی مورد توجه قرار دارد که از جمله آنها می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- ادوات اپتو الکترونیک در ابعاد میکرو و نانو (لیزر، مدولاتور و ...)

2- نانوساختارهای فتونیکی همانند صفحات کوانتومی، نانوسیمها، نانولوله­های کربنی و نقاط کوانتومی

3- کریستال های فوتونی

4- فیبرهای نوری

5- تبدیل انرژی با استفاده از ابزار نانو (سلول­های خورشیدی، لامپ­های نورگسیل نیمه­هادی)

6- سوئیچ­های نوری با استفاده از نانو فتونیک

7- سیستمهای تمام نوری

8- سیستمهای مخابراتی

9- شبکه های تمام نوری

10- تقویت کننده های نوری نیمه هادی

11- مواد(پلیمرهای نیمه هادی)

12- مدیریت نانوساختارها برای طراحی و مدیریت سیستمهای نوری