اطلاعیه ها

انتخاب جناب آقای دکتر کوهستانی از اساتید گروه مهندسی مکاترونیک به عنوان استاد نمونه دانشکده مهندسی فناوریهای نوین در سال۱۳۹۵

جناب آقای دکتر کوهستانی انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان استاد نمونه دانشکده مهندسی فناوریهای نوبن در سال ۱۳۹۵تبریک عرض نموده و از خداوند منان برای شما توفیقات روزافزون خواستاریم. امید است در فتح قله های رفیع علم و دانش به جایگاه بایسته و شایسته نائل آیید. از طرف اساتید، همکاران و دانشجویان دانشکده مهندسی فناوریهای نوین

ادامه مطلب

سخنرانی علمی

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر محمود صوفیانی عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

ادامه مطلب