اجرای خروج از کشور اینترنتی دانشجویان

اجرای خروج از کشور اینترنتی دانشجویان

۱۴ شهریور ۱۳۹۶ | ۰۹:۴۶ کد : ۶۱۵۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۷۶
اجرای خروج از کشور اینترنتی دانشجویان

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند

با توجه به اجرای خروج از کشور اینترنتی دانشجویان در سطح استان موارد ثبت درخواست دانشجو به شرح ذیل می باشد:

1- به دانشجویان در حال تحصیل اعلام می گردد با مراجعه به سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا به آدرس اینترنتی: { services.epolic.ir یا evaziefh.epolic.ir} نسبت به ثبت درخواست خروج از کشور خود اقدام نمایند.

2- دانشجویانی که در مهلت سنوات مجاز اولیه تحصیل یا در 2 ترم سنوات ارفاقی و آخرین وضعیت تحصیلی آنها یکی از مدارک( ترک تحصیل- اخراج- انصراف یا فارغ التحصیل باشد) جهت اخذ خروج از کشور اینترنتی ابتدا باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک پلیس+10 اقدام به اخذ آماده به خدمت به تاریخ اعزام پیشنهادی نموده و چنانچه دارای برگ اعزام فاقد غیبت سنواتی باشند، با مراجعه به سایت وظیفه عمومی ناجا نسبت به ثبت درخواست خروج از کشور اینترنتی خود اقدام نمایند و نیازی به مراجعه حضوری به معاونت وظیفه عمومی جهت اخذ مجوز خروج از کشور نمی باشد.


۵ رای

نظر شما :