قابل توجه دانشجویان محترم رشته مهندسی مکاترونیک ورودی96: جهت تغییر یا تثبیت دو درس اختیاری روز یکشنبه 1396/6/26 ساعت9 صبح لغایت 15 عصر به آموزش دانشکده مهندسی فناوریهای نوین مراجعه نمایند.

ضمن  تبریک و خیر مقدم  به دانشجویان جدیدالورود، شرع کلاسهای نیمسال اول سالتحصیلی97-96 روز شنبه مورخ 96/6/25 میباشد. لازم به توضیح است حضور کلیه دانشجویان در کلاسها الزامی است و عدم حضور دانشجو به منزله غیبت می باشد.

برنامه هفتگی و امتحانی رشته مهندسی مکاترونیک نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 (جدید)

برنامه هفتگی و امتحانی رشته مهندسی بیومکانیک نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 (جدید)

برنامه هفتگی و امتحانی رشته مهندسی نانوالکترونیک و مهندسی نانو فوتونیک نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 (جدید)

 

آدرس کانال تلگرامی دانشکده مهندسی فناوریهای نوین: seetlink@

عضویت دانشجویان جدیدالورود جهت اطلاع از آخرین اخبار و برنامه های دانشکده در کانال تلگرامی الزامی می باشد.