بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان رشته مهندسی مکاترونیک می رساند تاریخ امتحان درس بهینه سازی در طراحی و تولید از  1397/10/25 به تاریخ 1397/10/30 تغییر یافته است.

 

به اطلاع دانشجویان ورودی 97 می رساند ثبت نام اینترنتی جهت رفع نواقص و آپلود کامل مدارک برای آندسته از دانشجویانیکه در زمان ثبت نام موفق به آپلود مدارک نبوده اند یا مدارکشان ناقص بوده است فقط تا پایان مهرماه سال جاری باز می باشد. لذا دانشجویان فقط در این بازه زمانی موظف به تکمیل مدارک می باشند .

به اطلاع دانشجویانی که تاکنون نسبت به ارائه مدرک کارشناسی خود اقدام ننموده اند می رساند تا تاریخ 1397/07/23 مهلت دارند مدارک خود را به آموزش دانشکده تحویل دهند.

 

به اطلاع دانشجویانی که تاکنون نسبت به تحویل رسید پلیس 10+ خود اقدام ننموده اند می رساند تا تاریخ 1397/07/21 فرصت دارند مدارک خود را تکمیل نمایند.

 

به اطلاع کلیه دانشجویان ترم7 که تاکنون نسبت به تمدید سنوات خود اقدام ننموده اند می رساند هرچه سریعتر به گروههای آموزشی خود مراجعه نمایند.

اطلاعیه زمان حذف و اضافه

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کد 176 کلاس برق همان کلاس163 واقع در ساختمان آزمایشگاههای دانشکده مهندسی فناوریهای نوین می باشد

اطلاعیه مهم درخصوص انتخاب واحد پایاننامه

برنامه هفتگی و امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 

گروه مهندسی نانو فناوری و گروه مهندسی فتونیک

برنامه هفتگی و امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 

گروه مهندسی مکاترونیک و مهندسی بیومکانیک

اطلاعیه

کد اختصاصی انتخاب درس پایاننامه و ادامه پایاننامه