بسمه تعالی

ورود به سیستم آموزشی در وب هم برای اساتید محترم و هم برای دانشجویان از داخل دانشگاه حتما باید قبل ورود به سیستم ، به اینترنت دانشگاه وصل و بعدا وارد سیستم آموزشی وب شوند در غیر این صورت سیستم پیام
"خطا در اطلاعات ورودی "  و مانع ورود کاربر به سیستم خواهد شد.

 

اطلاعیه(جدید)

تاریخ برگزاری امتحان درس مخابرات نوری و فیبر و درس انتقال کوانتومی از روز شنبه مورخ 1397/03/26 به روز یکشنبه مورخ 1397/04/03 تغییر یافت.

 


برنامه هفتگی  و زمان برگزاری امتحانات رشته مهندسی مکاترونیک نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 (جدید)

 

برنامه هفتگی و زمان برگزاری امتحانات رشته مهندسی بیومکانیک نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 (جدید)

برنامه هفتگی و زمان برگزاری امتحانات رشته مهندسی نانوالکترونیک و مهندسی نانو فوتونیک نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 (جدید)

 زمان برگزاری امتحانات دانشجویان پردیس تبریز نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 (جدید)