اطلاعیه

باسمه تعالی
به اطلاع دانشجویان محترمی که در شرف فارغ التحصیلی می باشند می رساند: " گواهینامه های موقت پایان تحصیلات" دانش آموختگان دانشگاه از تاریخ 96/11/30 براساس درخواست، به آدرس پستی ایشان ارسال خواهد شد. ضمن پرهیز از مراجعه حضوری، به منظور درخواست گواهی موقت از طریق سایت دانشگاه- کانون دانش آموختگان- فارغ التحصیلان و یا از طریق سایت مدیریت امور آموزشی اقدام  نمایند.

برنامه هفتگی  و زمان برگزاری امتحانات رشته مهندسی مکاترونیک نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 (جدید)

برنامه هفتگی و زمان برگزاری امتحانات رشته مهندسی بیومکانیک نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 (جدید)

برنامه هفتگی و زمان برگزاری امتحانات رشته مهندسی نانوالکترونیک و مهندسی نانو فوتونیک نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 (جدید)

برنامه هفتگی و زمان برگزاری امتحانات دانشجویان پردیس ارس نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 (جدید)

آدرس کانال تلگرامی دانشکده مهندسی فناوریهای نوین: seetlink@

عضویت دانشجویان جدیدالورود جهت اطلاع از آخرین اخبار و برنامه های دانشکده در کانال تلگرامی الزامی می باشد.